Nishio Sensei

Den Aikido vi tränar i Sandviken är den som lärs ut av Shoji Nishio Sensei och hans elever. Nishio sensei har 8 dan aikido, och bl.a. även 7 dan iaido, 6 dan karate och 5 dan judo. Han började i sin ungdom att träna judo och karate, men gick snart över till aikido efter att ha blivit rekommenderad av sin karatelärare.

Nishio-sensei kom till Sverige första gången 1984, och besökte oss regelbundet fram till 1998. Nu för tiden besöker hans elever titt som tätt läger runt om i Europa för att lära ut Nishios syn på aikido, som är inriktad på effektivitet och betoning på sambandet mellan handledstekniker och svärdstekniker