Kata introduktion

Man börjar de flesta toho kata med att ta några steg framåt. Om inget annat anges är det vänster fot som tar första steget framåt samtidigt som vänster hand griper saya. Andra steget blir då med höger fot, höger hand greppar tsuka underifrån, mitt framför kroppen.

Grundpositioner
Jodan kamae Hög position. Svärdet hålls i en redoställning ovanför huvudet.
Seigan Svärdet i centrum, pekande mot vänster öga på uke.
Hira seigan Svärdet i centrum, vågrätt med marken.
Shiko dachi Djup position med tyngden fördelat lika på båda benen.
Zen kutsu dachi Djup position med tyngden på främre benet. Sträckt bakre ben.

Attackformer
Jodan tsuki Stöt mot halsen.
Chudan tsuki Stöt mot hjärta eller mage. Svärdet vinklas 90?.
Nuki tsuki Hugg direkt från draget. Utföres parallellt med marken.
Shomen giri Hugg rakt uppifrån och ned.
Kesa giri Hugg snett uppifrån och ned eller nedifrån och upp.
Ichi monji giri Hugg rakt från sida till sida, parallellt med marken.
Yoko giri Se Ichi monji giri.
Yokomen giri Hugg snett uppifrån. Stanar vid tinningen.
Tsuka ate Stöt med tsuka.

Övrigt
Jodan Hög nivå, huvudet.
Chudan Mellannivå, mage.
Gedan Låg nivå, då svärdet går hela vägen ned.
Sayabiki Dra tillbaka saya för att försärka kraften i attacken.
Chiburi Rörelse för att skaka av blod från svärdet.
Noto Avslutning då man för tillbaka svärdet i saya.
Kote Handled.
Do Mage.
Uke Motståndaren / träningspartnern.