Styrelsen

Styrelsen verksamhetsåret 2014-2015

Ordförande
Emil Frank 073-062 4047 emil.frank@live.se

Vice Ordförande
Patrik Tibblin 070-496 10 70 patrik.tibblin@gmail.com

Kassör
Anna Skoglund 073-8042622 annaskoglund1973@gmail.com

Sekreterare
Eva Andersson 076-883 03 63 evaa813@gmail.com

Ledamöter
Patrik Tibblin 070-496 10 70 patrik.tibblin@gmail.com
Tomas Persson 070-255 21 57 tomas.l.persson@hotmail.se
Sarka Eklund 070-246 90 51 sarka.eklund@sandvik.com
Stefan Carlström 070-654 83 27 stefan.c@telia.com

Suppleant
Thobias Sigvardsson 076-166 00 73
Roger Landström 070-2248430

Revisorer
Magnus Almgren

Revisorsuppleant
Utses vid behov

Valberedningen
Roland Hansson (sammankallande)
Tommy Frank
Magnus Isomäki - Krondahl