O Sensei


Aikidons grundare, Morihei Ueshiba, föddes den 14 december 1883. För sin hälsas skull började han tidigt träna en mängd olika kampkonster. Den intensiva träningen gjorde Morihei överlägsen i kamp. Han kände då att det inte fanns någon mening i att vinna den ena kampen efter den andra när det i själva verket var striden i sig själv som han ville komma ifrån.

Våren 1925, då Morihei var 41 år, kom en vändpunkt i hans utövande av kampkonst då han i en duell med en sjöofficer klarade sig enbart genom att flytta sig ur vägen för angriparens attacker.

Först 1942 kallades hans kampkonst officiellt för aikido.

På 60-talet hade Morihei utvecklat sin aikido långt bortom vad vi skulle kalla natclass="specialImg" srcigt. Teknikerna påbörjades i samma ögonblick som angreppet blev en idé i angriparens tankar. Han gjorde inte längre teknikerna med angriparens kropp, utan med dennes intention.

Den 15 januari 1969 gav O Sensei sin sista uppvisning. Den 26 april samma år avled han, 85 år gammal.