6 kyu

Kamae
Ai hanmi
Gyaku hanmi

Ukemi
Mae ukemi
Ushiro ukemi

Taisabaki
Tenkan
Irimi tenkan
Tai no tenkan ho

Tachiwaza
Ai hanmi katatedori Ikkyo (omote & ura)
Nikyo (ura)
Sankyo (ura)
Irimi nage (omote & ura)

Gyaku hanmi katatedori Shiho nage (omote)
Kokyu nage (omote & ura)
Kokyu ho

Suwariwaza
Ryotedori Kokyu ho

Dessutom
Att kunna räkna 1 till 10 på japanska.