1 kuy


Bokken suburi
Uchikomi sandan uchi

Keri
Mae geri
Mawashi geri

Tachiwaza
Jiyuwaza
Katatedori
Shomen uchi

Mae geri
Irimi nage
Ushiro kiri otoshi

Mawashi geri
Uchi ashi barai

Kaeshiwaza
Ikkyo – Ikkyo
Sankyo – Sankyo

Tanto dori
Shomen uchi
Uchi kaiten sankyo
Kote gaeshi

Yokomen uchi
Gokyo
Shiho nage

Tsuki
Kote gaeshi

Tachi dori
Shomen uchi
Ikkyo
Shiho nage
Kote gaeshi

Jo dori
Chudan tsuki
Ikkyo
Shiho nage
Uchi kaiten kote gaeshi
Uchi kaiten ude kime nage

Ken tai ken/ Ken tai jo
Ai hanmi katatedori
Uchi kaiten sankyo
Sankyo

Yokomen uchi
Gokyo
Nikyo

Dessutom
Alla tekniker till tidigare grader.
Rekomenderat ett års träning efter 2:a kyu.
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.