1 dan


Del 1
Suwariwaza
Shomen uchi
Ikkyo
Nikyo
Sankyo
Yonkyo
Gokyo
Irimi nage
Kote gaeshi
Hanmi handachiwaza
Valfria attackformer - Minst 5 valfria tekniker

Del 2
Tachi waza
Examinatorn väljer 3 attackformer av:

Ai hanmi katatedori - Minst 5 valfria tekniker
Gyaku hanmi katatedori - Minst 5 valfria tekniker
Ryotedori - Minst 5 valfria tekniker
Ushiro Ryotedori - Minst 5 valfria tekniker
Katate ryotedori - Minst 5 valfria tekniker
Sodedori - Minst 5 valfria tekniker
Katadori menuchi - Minst 5 valfria tekniker
Shomen uchi - Minst 5 valfria tekniker
Yokomen uchi - Minst 5 valfria tekniker
Tsuki - Minst 5 valfria tekniker

Del 3
Tanto dori
Valfria attackformer - Minst 10 valfria tekniker

Dessutom
Alla tekniker till tidigare grader.
Minimum ett års träning efter 1:a kyu.
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.