2 dan


Del 1
Jiyuwaza
Fria tekniker

Del 2
Ninindori
Examinatorn väljer en attackform av:

Ushiro Ryotedori - Fria tekniker
Shomen uchi - Fria tekniker
Yokomen uchi - Fria tekniker
Tsuki - Fria tekniker

Del 3
Ken no tebiki / Jo no tebiki
Samtliga förekommande tekniker
Examinatorn väljer 3 handformer

Ken tai ken / Ken tai jo
Valfria attackformer 3 valfria tekniker

Dessutom
Alla tekniker till tidigare grader.
Minimum två års träning efter 1:a dan.
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass