3 dan

Del 1
Jiyuwaza
Fria tekniker

Del 2
Ken tai ken / Ken tai jo
Samtliga förekommande tekniker
Examinatorn väljer handform

Del 3
Tachi dori
Valfria attackformer - 5 valfria tekniker

Jo dori
Valfria attackformer - 3 valfria tekniker

Dessutom
Alla tekniker till tidigare grader.
Minimum tre års träning efter 2:a dan.
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.